Vývoj matematického vzdělávání – UMV 065

Rozsah:       0/2 Z

 

Seminář se koná v pondělí 12:20 – 13:50 v seminární místnosti KDM 

(MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8,  metro Křižíkova)

 

Seminář se poprvé koná 23. února 2015.

 

 

Výběrový seminář je určen zejména studentům učitelského studia a pedagogům z praxe, zaměřen je na otázky vzdělávání v celé kulturní historii. Řešeny budou též zajímavé matematické úlohy, které se v minulosti objevily v různých učebnicích, sbírkách úloh, testech a při zkouškách.

 

   Osnova semináře

1.     Výuka a postavení matematiky ve starověku – Egypt a Mezopotámie.

2.     Výuka matematiky ve starověkém Řecku, helénském světě a Římské říši, typy škol,  učební texty, metody výuky, řečtina – jazyk vzdělanců.

3.     Matematika v evropském středověku v 6. až 10. století – typy škol a jejich struktura, význam matematiky, její výuka a  postavení v rámci ostatních věd,  klášterní knihovny, algoritmy a početní hříčky.

4.     Matematika v evropském středověku v 11. až 15. století – typy škol a jejich struktura, zrod univerzit, význam matematiky, její výuka a  postavení v rámci ostatních věd,  knihtisk, knihovny, první učebnice.

5.     Přístup k výuce matematiky v 16. až 17. století – zrod početnic, učebnice v národních jazycích, rozvoj univerzit a městských škol. Jezuitská koncepce výchovy a postavení matematiky.

6.     Zrod polytechnik, výchova technické inteligence a úředníků v 18. století. Postavení matematiky ve vzdělávacím procesu. Další rozvoj univerzit, zrod gymnázií.

 

Požadavky k zápočtu

Semestrální práce

Na téma zvolené z připojeného  seznamu zpracuje každý posluchač vlastní úvahu (esej, charakteristiku, popis, kritický rozbor aj.), a to v rozsahu 6-10 stránek formátu A4 (napsáno v libovolném textovém editoru nebo na psacím stroji, 30 řádek na stránce). V práci je třeba popsat a vysvětlit zvolený matematický problém (z hlediska matematiky i vzdělávání), uvést úplný seznam použité literatury. Znalost zpracované tématiky bude prověřena ústním pohovorem.

Upozornění

Práce opsané z literatury, práce redukované na životopisy matematiků a  neobsahující seznam použité literatury budou hodnoceny jako nevyhovující.

 

Navazující stránky

Aktualizováno  1. února 2015