38. mezinárodní konference Historie matematiky se bude konat v Poděbradech ve dnech 24. až 28. srpna 2018.

Na konferenci je stále možno se přihlašovat.

Zaměření akce:
Program konference bude výrazněji monotematicky zaměřen. Vzhledem ke stoletému výročí ukončení tzv. Velké války, tj. prvního celosvětového válečného konfliktu, bude letošním tématem konference Dopad první světové války na utváření a proměny vědeckého života matematické komunity. Soustředíme se na téma, které z řady důvodů zůstávalo stranou zájmu historiků i matematiků.

Konference je zaměřena výhradně na historii matematiky. Přednášky z matematiky nebo didaktiky matematiky, přednášky bez anotace a přednášky přihlášené po termínu nelze do programu zařadit.
Po dohodě s organizátory je možné vystavit konferenční postery (po celou dobu konference, maximální formát A2).

Tematické zaměření konference souvisí s řešením projektu Dopad první světové války na utváření a proměny vědeckého života matematické komunity podporovaného grantem GA ČR, registrační číslo 18-00449S.

Podrobnější informace podá prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1.