38. mezinárodní konference Historie matematiky se konala v Poděbradech ve dnech 24. až 28. srpna 2018.

Zaměření akce:
Program konference byl výrazněji monotematicky zaměřen. Vzhledem ke stoletému výročí ukončení tzv. Velké války, tj. prvního celosvětového válečného konfliktu, byl letošním tématem konference Dopad první světové války na utváření a proměny vědeckého života matematické komunity. Soustředili jsme se na téma, které z řady důvodů zůstávalo stranou zájmu historiků i matematiků.

Konference byla zaměřena výhradně na historii matematiky. Přednášky z matematiky nebo didaktiky matematiky, přednášky bez anotace a přednášky přihlášené po termínu nebyly do programu zařazeny.
Tematické zaměření konference souviselo s řešením projektu Dopad první světové války na utváření a proměny vědeckého života matematické komunity podporovaného grantem GA ČR, registrační číslo 18-00449S.

39. mezinárodní konference Historie matematiky se uskuteční v Poděbradech v srpnu 2020.

Podrobnější informace podá prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1.