Historie seminářů

 

Podnět ke vzniku těchto seminářů se zrodil v roce 1992, kdy se Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky Jednoty českých matematiků a fyziků rozhodla, že bude založen nový seminář -- seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách. Jeho vznik byl veden myšlenkou, že znalosti historie matematiky dávají učitelům prostor zpestřit výklad zajímavými informacemi a učinit tak matematiku poutavější a přitažlivější. Seminář měl umožnit středoškolským učitelům matematiky a fyziky prohlubovat matematické dovednosti, získávat všeobecný rozhled a základní znalosti z historie matematiky (geneze pojmů, vznik a vývoj jednotlivých disciplín), ukázat souvislosti matematiky s dalšími sférami lidské činnosti (filozofie, historie, fyzika, astronomie, technika, architektura a umění). Seminář se koná jednou za dva roky a pravidelně se střídá se seminářem o filozofických otázkách matematiky a fyziky.