DĚJINY MATEMATEMATIKY

SEZNAM WWW STRÁNEK VĚNOVANÝCH HISTORII MATEMATIKY    WWW stránky obsahují obrovský materiál umožňující hlubší studium historie matematiky z nejrůznějších pohledů a aspektů. Je v ak třeba si uvědomit, že kvalita různých stránek je různá.

    Tento stručný seznam uvádí ty WWW stránky, které poskytují seriózní a správné informace. V žádném případě nejde o seznam úplný, je ho možno chápat jako pomocný materiál, jako jednoduché vodítko, které umož ní rychle vyhledávat a získávat nejnovější informace z historie matematiky.

   VŠEOBECNÉ ROZSÁHLÉ ZDROJE
   STRÁNKY OSOBNOSTÍ
   NEEVROPSKÁ MATEMATIKA − SPECIÁLNÍ STRÁNKY
   MATEMATICKÁ MUZEA A KNIHOVNY
   TEXTY SLAVNÝCH MATEMATICKÝCH PRACÍ, JEJICH PŘEKLADY A VYDÁNÍ
   HISTORIE VYUČOVÁNÍ MATEMATICE
   FILOZOFIE MATEMATIKY
   POČÍTAČE
   INFORMACE O ČASOPISECH, ENCYKLOPEDIÍCH
   INFORMACE O VĚDECKÝCH SPOLCÍCH A SPOLEČNOSTECH
   ČESKÉ WWW STRÁNKY VĚNOVANÉ HISTORII MATEMATIKY


VŠEOBECNÉ ROZSÁHLÉ ZDROJE

The MacTutorHistory of Mathematics Archive
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history
Obsahuje kolekci biografií nejvýznamnějších matematiků (cca 1000 osobností, alfabetický a chronologický index, mapa míst narození, mnoho odkazů na další www stránky).

David Joyce s History of Mathematics Home Page
http://www.math-net.de/links/show?collection=math.museum
Jde o část vět ího celku the Math-Net Links to the Mathematical World, který byla vyvinut Konrad-Zuse-Zentrum fur Informationstechnik, Berlin (ZIB). Obsahuje informace o výstavách, muzeích, knihovnách, společnostech věnujících se historii matematiky.

The Math Forum Internet Resource Collection
http://forum.swarthmore.edu
Jde o součást the Math Forum, on-line vzdělávání v matematice na Swarthmore College. Mnoho zajímavých odkazů.

Trinity College, Dublin, History of Mathematics archive
http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/HistMath.html
Obsahuje matematické články a zajímavé materiály o Hamiltonovi, Riemannovi, Berkeleyim, Booleovi, Cantorovi and Newtonovi. Jsou zde té biografie nejvýznamnějších matematiků 17. a 18. století.

WWW Virtual Library. History of Science, Technology and Medicine
http://www.asap.unimelb.edu.au/hstm
Jde o část WWW Virtual Library Project. Věnováno historii vědy, nalezneme zde předev ím biografické materiály, portréty apod.

A Bibliography of Collected Works of Mathematicians
http://www.math.cornell.edu/~library/collectedwks.html
Jde o rozsáhlou stránku obsahující bibliografii předních matematiků a kolekci slavných matematických prací.

Portraits of Statisticians
http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/people
Jde o koleci potrétů asi jedné stovky statistiků, kromě toho zde nalezneme zajímavé reference o pracích ze statistiky od 15. století do současnoti.

Richard Westfall s Archive of the Scienti.c Community in the 16th and 17th Centuries
http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Catalog/catalog.html
Obsahuje biografické detaily o 630 osobnostech vědecké komunity z 16. a 17. století, z toho je 170 matematiků.


STRÁNKY OSOBNOSTÍ

Archimedes
http://www.mcs.drexel.edu/~crorres/Archimedes/contents.html
Rozsáhlá stránka věnovaná Archimédovi.

George Green
http://www.nottingham.ac.uk/~ppzwww/green
Stránka věnovaná ivotu a dílu George Greena.

Hypatia of Alexandria
http://poly.polyamory.org/~howard/Hypatia
Stránka věnovaná ivotu a dílu Hypatie.

Newtonia
http://www.newton.org.uk
Stránka věnovaná ivotu a dílu Isaaca Newtona.

Henri Poincaré
http://uhp.u-nancy.fr/~riess/poincare/index.html
Stránka věnovaná ivotu a dílu Henri Poincarého.


NEEVROPSKÁ MATEMATIKA − SPECIÁLNÍ STRÁNKY

Mesopotamian Mathematics
http://it.stlawu.edu/~dmelvill/mesomath/index.html
Stránka věnovaná mezopotámské matematice.

Mathematicians of the African Diaspora
http://www.math.buffalo.edu/mad/mad0.html
Stráka věnovaná vývoji matematiky v Africe.


MATEMATICKÁ MUZEA A KNIHOVNY

IMSS - The Institute and Museum of the History of Science, Florence: Galileo Room
http://galileo.imss.firenze.it/museo/b/egalilg.html
Stránka Galileiho muzea ve Florenci.

Library of Congress Vatican Exhibit Mathematics Room
http://lcweb.loc.gov/exhibits/vatican/math.html
Oficiální stránka Vatikánské knihovny − matematická část (řecké a latinské matematické a astronomické rukopisy, matematické práce středověké Evropy od 9. století a do 15. století.

The Museum of the History of Science, Oxford
http://www.mhs.ox.ac.uk
Obsahuje tři části: Měření (matematika v 16. století), Geometrie 1500-1750, Věda.

The Art of Renaissance Science: Galileo and Perspective
http://www.crs4.it/Ars/arshtml/arstitle.html
Skvělá diskuse o vztahu umění a vědy v renesanci.

Galileo Project
http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo


TEXTY SLAVNÝCH MATEMATICKÝCH PRACÍ, JEJICH PŘEKLADY A VYDÁNÍ

Edwin Abbott: Flatland
http://attila.stevens-tech.edu/math history/authors/Abbott/flat10.txt

Euclid s Elements − Eukleidovy Základy
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/toc.html

The Perseus Project
http://www.perseus.tufts.edu/Texts/chunk_TOC.html
Obsahuje překlady a originální práce slavných řeckých matematiků a filozofů.

Matematické práce Bernharda Riemanna
http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Riemann/Papers.html

Algebra od Al-Khwarizmi po Viéta
http://www.lib.virginia.edu/science/parshall/algebra.html
Obsahuje vybrané úvahy o vývoji algebry s bohatými ukázkami z originálních prací.

Krátká historie algebry a počítání
http://www.museums.reading.ac.uk/vmoc/algebra

Řecké diagramy: jejich pou ití a význam
http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/projects/twd/contributions/netz-paper.html

Velká Fermatova věta
http://www.best.com/%7Ecgd/home/flt/flt01.htm


HISTORIE VYUČOVÁNÍ MATEMATICE

BSHM − stručné abstrakty
http://www.dcs.warwick.ac.uk/bshm/abs.html

History of Mathematics with Original Sources
http://www.nsm.iup.edu/ma/gsstoudt/history/ma350/sources home.html
Jednoduchá a velmi užitečná kolekce základních učebních textů z historie matematiky.


FILOZOFIE MATEMATIKY

The Bertrand Russell Archives
http://www.mcmaster.ca/russdocs/russell.htm
Obsahuje nascanované dokumenty např. práce a dopisy Bertranda Russella.

The Internet Encyclopaedia of Philosophy
http://www.utm.edu/research/iep
Jde o internetovou verzi Encyklopedie filozofie.


POČÍTAČE

Alan Turing
http://www.turing.org.uk/turing

Bletchley Park
http://www.cranfield.ac.uk/ccc/bpark

Charles Babbage s Analytical Engine
http://www.fourmilab.ch/babbage/contents.html
Obsahuje základní informace o prvním počítacím stroji.

The Virtual Museum of Computing
http://www.museums.reading.ac.uk/vmoc
Rozsáhlý dokument o historii výpočetní techniky.


INFORMACE O ČASOPISECH, ENCYKLOPEDIÍCH

BSHM
http://www.dcs.warwick.ac.uk/bshm/abs.html
Obsahuje informace o časopisech a monografiích věnovaných historii matematiky.

Earliest Uses of Various Mathematical Symbols
http://members.aol.com/jeff570/mathsym.html
Rozsáhlá stránka věnovaná historii vývoje matematické symboliky.

Texts on the History of Mathematics
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/textbooks.html
Obsahuje stručné texty o historii matematiky.

Annals of Science
http://www.journals.tandf.co.uk
Obsahuje informace o časopisech věnujících se historii vědy.

Archive for History of Exact Sciences
http://link.springer.de/link/service/journals/00407/index.htm
Informace o časopisu Archive for History of Exact Sciences (obsahy, anotace článků).

Historia Mathematica
http://www.chass.utoronto.ca/hm
Informace o časopisu Historia Mathematica (obsahy, anotace článků).

Isis
http://www.journals.uchicago.edu/Isis
Informace o časopisu Isis (obsahy, anotace článků).

Science in Context
http://www.cup.cam.ac.uk/scripts/webjrn1.asp?Mnemonic=sic
Informace o časopisu Science in Context (obsahy, anotace článků).


INFORMACE O VĚDECKÝCH SPOLCÍCH A SPOLEČNOSTECH

British Society for the History of Mathematics
http://www.dcs.warwick.ac.uk/bshm
WWW stránka britské společnosti The British Society for the History of Mathematics.

British Society for the History of Science
http://www.adelphi.edu/~cshpm
WWW stránka britské společnosti British Society for the History of Science.

Canadian Society for the History and Philosophy of Mathematics
http://www.adelphi.edu/~cshpm
WWW stránka kanadské společnosti Canadian Society for the History and Philosophy of Mathematics.

The Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV)
http://sun-10.math-inf.uni-greifswald.de
WWW stránka německé společnosti Deutsche Mathematiker-Vereinigung.

Royal Society
http://www.royalsoc.ac.uk
WWW stránka britské společnosti Royal Society.ČESKÉ WWW STRÁNKY VĚNOVANÉ HISTORII MATEMATIKY


Osobní stránka Eduarda Fuchse

http://bart.math.muni.cz/~fuchs
Zde naleznete informace o edici Dějiny matematiky a o akcích z historie matematiky pořádaných v České republice.

Osobní stránka Pavla i my
http://www.math.muni.cz/~sisma/history/uvod.html
Prvníčèeská internetová stránka věnovaná historii matematiky. Naleznete zde mnoho zajímavých odkazů na cizojazyčné i české internetové stránky věnované historii matematiky.

Významní matematici v českých zemích
http://www.math.muni.cz/math/biografie/index.html
Stránka obsahuje biografie a bibliografie nejvýznamněj ích osobností české a německé matematiky, které působily v českých zemích.

Josef Smolík − Mathematikové v Čechách ...
http://eldar.cz/archeoas/stripky/mathem/
Stránka obsahuje informace o nejvýznamněj ích matematicích, kteří působili v Čechách od zalo ení pra ské univerzity a do roku 1620. (Jde o přepis článku Josefa Smolíka, který byl uveřejněn v časopise iva v roce 1864.)

Karel Rychlík
http://euler.fd.cvut.cz/publikace/HTM/Index.html
Stránka věnovaná životu a dílu Karla Rychlíka (1885−1968).

Historie matematiky na olomoucké univerzitě
http://www.sweb.cz/navarikp/uvod.html
Diplomová práce věnující se historii matematiky na olomoucké univerzitě.

Zlatý řez
http://www.volny.cz/iveta.jirovska/diplomka.html
Diplomová práce věnovaná zlatému řezu.

Klementinské matematické muzeum
http://www.nkp.cz/PublicRel/bp/2_12.html

Výzkumné centrum pro dějiny vědy
http://www.vcdv.cas.cz
Stránka Výzkumného centra pro dějiny vědy, které se věnuje vývoji české vědy od druhé poloviny 19. století a do současnosti.