Vítejte

toto je naprosto

oficiální a jedinečná webová stránka
 

Jméno:  Mgr., Ing. Jan Feit

Předmět:  Anglický jazyk,

                Technik v současné společnosti,

                Evropská integrace v historických souvislostech,

                Animace pro vědeckou a technickou praxi

Telefon:  224 35 9148, 9147 

Email:  feitjan@cvut.cz

Konzultační hodiny v zimním zkouškovém období:  Po  8:30 – 10:30

                                                                                      St  10 – 12   

 

Seznam přednášek předmětu tak, jak proběhl loni

Technik v současné společnosti 2023

 

               "Technik v současné společnosti"

Jedná se o předmět, který se pokusí jednostranně zaměřeným studentům otevřít i jiné obzory, v zásadě humanitního charakteru. V podstatě jde o pestrý vějíř přednášek z oblastí, se kterými se moc často nedostávají do styku. Náplň tohoto ročníku.

21.2. Zahájení, přednášky se konají vždy od 15h

28.2. Přepych a móda, Marek Tomeček (FD ČVUT)

7.3. odpadlo

14.3. Lichtenštejnsko, knížectví v srdci Alp a české země, Daniel Herman (honorární konzul)

21.3. Ochrana egyptských starověkých památek, Martin Dvořák (ČEÚ)

28.3. Kariérní den FD

4.4. Filosofové na cestách, Petr Bláha (od 13:15!!)

11.4. Holocaust a šoa, Marie Smutná (Schola Fidentiae škola s(ebe)vědomí)

18.4. Samizdat proti totalitě, František Čuňas Stárek (ÚSTR)

25.4. Animace v profesním životě, Pavla Šnajdarová (ULTRAFUN)

2.5.  Proč je potřeba kriticky myslet, Tereza Nováková (ÚK ČVUT)

9.5. Čína dnešních dnů ve světle událostí ve Wu-chanu (a jinde), Olga Lomová (FF UK)  

16.5. Svět elektronických médií a DVTV, Daniela Drtinová (DVTV)

23.5. Test, zakončení

 

 

upoutávka!!

Vážení studenti,

 

V zimním semestru tohoto akademického roku již poosmé otevírám povinně volitelný předmět, který se zabývá mezinárodními vztahy v Evropě v první polovině 20. století. Třebaže se vám může zdát toto téma pro vás, techniky, odtažité, rád bych dokázal, že historie ovlivňuje i náš dnešek a že nás i v tomto postmoderním světě dohání a dožene.

 

Ve stručnosti řečeno vybojujeme 1. světovou válku, povalíme mocnářství a založíme nejen Československou republiku, ale změníme i mapu Evropy. Podíváme se do Ženevy, zažijeme období prosperity a pak i velkou hospodářskou krizi (hle jak aktuální). Budeme sledovat rozvoj totalitních režimů, napochodujeme s Mussolinim do Říma i do Addis Abeby, s Frankem do Madridu, budeme sledovat požár Říšského kancléřství v Berlíně i čistky v Moskvě a velký hlad na Ukrajině. Zúčastníme se částečné i plné mobilizace v Československu a budeme se snažit pochopit, proč je 2. světová válka stále pro nás aktuální. Zaradujeme se z míru a vzápětí budeme svědky stahování „železné opony od Štětína po Terst“.

Odhalíme podstatu některých historických mýtů a budeme se snažit vyvarovat se budování nových. Třeba si i promítneme jako ilustraci nějaký film zpracovávající tuto tematiku.

 

Rád bych vás na tomto dobrodružství uvítal. Předmět se jmenuje

Evropská integrace v historických souvislostech a má kód 15Y1EH.

Končí klasifikovaným zápočtem s hodnotou dvou kreditů.

Těším se na vás

Jan Feit

 

 

Stručný obsah přednášek předmětu Evropská integrace v historických souvislostech, 15Y1EH

1. Úvod do problematiky, struktura přednášek a použitá metoda, literatura

 

2. I. světová válka, legie, vznik ČSR – zahraniční akce a/vs. domácí odboj, pařížská mírová konference, Evropa versailleského systému,

 

3. ČSR a sousedé: Maďarsko, Polsko, Německo a Rakousko, ČSR a velcí hráči: GB, Francie, Itálie, USA, postavení Sovětského Ruska v poválečné Evropě

 

4. Malá Dohoda I., důvody jejího vzniku, rozdílné představy jednotlivých členů, Společnost národů, Benešovy aktivity na poli mezinárodní diplomacie

 

5.  Od Rapalla po Locarno, poměr vítězné Francie a poraženého Německa, smlouva ČSR – Francie, Dawesův plán, Ženevský protokol

 

6.  Locarno a léta konjunktury po něm, vstup Německa do SN, Briand-Kellogův pakt, Youngův plán, pacifistické hnutí, PanEvropa, odzbrojovací konference v Haagu, velká krize

 

7.  Návrh německo-rakouské celní unie a reakce na něj, konec reparací, nástup Hitlera k moci, zbrojení, Pakt čtyř, penetrace německého vlivu v Rakousku, plebiscit v Sársku, obsazení pravého břehu Rýna

 

8. Malá Dohoda II., Organizační pakt, Stálá rada MD, diskrepance mezi členy, ofenzíva Německa, sblížení Německa a Itálie, Španělsko jako lakmusový papírek i katalyzátor

 

9. Pokus o Východní Locarno, smlouva Francie - SSSR a ČSR - SSSR, prezidentská volba Beneše, Hodžův plán podunajské federace

 

10. Appeasement, SdP a mezinárodní rozměr jejího postavení, anšlus Rakouska, sudetská krize, Karlovarské požadavky, taktika SdP, Runcimanova mise

 

11.  Září 1938, Mnichov, 2. republika, půlroční vzduchoprázdno, mezinárodní vztahy po Mnichovu, obraty v politice západních velmocí a SSSR

 

12. Světový požár II, vznik „Velké trojky“, Atlantická charta, Teherán, Jalta, OSN

 

13. Po válce, UNRRA, Postupimská konference, roztržka mezi Spojenci, Marshallův plán, německo-francouzské smíření

 

14. Výhledy a alternativy evropské politiky v závislosti na vztahu SSSR a USA. Hodnocení prací, zápočty.

 

Některé zajímavé tituly vztahující se k danému předmětu:

Klimek Antonín, Kubů Eduard: Československá zahraniční politika 1918 – 1938. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, ISE, Praha 1995

 

Moravcová Dagmar, Bělina Pavel: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 – 1941, ISE, Praha 1998

 

Nálevka Vladimír: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 – 1995, ISE, Praha 1998

 

Dejmek Jindřich: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století, CEP, Praha 2002

 

 

 

Adám Magda, The Little Entente and Europe 1920-1929, Budapest 1993

 

Břach Radko: Československo a Evropa v polovině 20. let, Paseka , Praha 1996

 

Bukey Evan Burr: Hitlerovo Rakousko. Jedna říše, jeden národ, Rybka Publisher, Praha 2002

 

Dejmek Jindřich, Historik v čele diplomacie. Kamil Krofta, Praha 1998

Ellinger Jiří: Neville Chamberlain, NLN, Praha 2009

Faierabend Ladislav Karel: Politické vzpomínky  I – III., Atlantis, Brno 1994 - 1996

 

Gajanová Alena, ČSR a středoevropská politika velmocí (1918 - 1938), Academia, Praha 1967

 

Gašparíková-Horáková Anna, U Masarykovcov. Spomienky osobnej archivárky T.G. Masaryka, Bratislava - Praha 1995

 

Jelínek Ivan: Jablko se kouše, Torst, Praha 1994

 

Klimek Antonín: Boj o Hrad (1.a 2.), Panevropa, Praha 1996

 

Klimek Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XIII. a  XIV., Paseka, Praha – Litomyšl 2000 a 2003

 

Kosatík Pavel - Kolář Michal: Jan Masaryk. Pravdivý příběh, Praha 1998

 

Kovtun Jiří: Republika v nebezpečném světě. Éra presidenta Masaryka 1918 – 1935, Torst, Praha 2005

 

Kubík Lubomír: Těšínský konflikt, Votobia, Olomouc 2001

 

Kubka František:  Mezi válkami. Masaryk a Beneš v mých vzpomínkách. Praha 1969

 

Künzl-Jizerský Rudolf: V diplomatických službách ČSR, Praha 1947

 

Kvaček Robert: Nad Evropou zataženo, Svoboda, Praha 1966

 

Lockhart Bruce R.H.: Retreat from Glory, London 1934. česky Ústup ze slávy, 5. vyd. Praha 1936

 

Masařík Hubert: V proměnách Evropy. Paměti československého diplomata, Paseka, Praha – Litomyšl 2002

 

Mastný Vojtěch: Vzpomínky diplomata, eds. Eduard Kubů, Petr Luňák , Otto Novák, Praha 1996

 

Morell Sydney: Viděl jsem ukřižování. Sudety 1938-39, Jota, Brno 1995

 

Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami, kol. autorů za red. E. Kubů a J. Pátka, Praha 2000

 

Olivová Věra, Československo v rozrušené Evropě, Praha 1968

 

Politická elita meziválečného Československa, Kdo byl kdo 1918 - 1938, Praha 1998

 

Radžinskij Edvard S.: Stalin, Mladá fronta, Praha 1998

 

Raková Svatava: Politika Spojených států ve střední Evropě po první světové válce, Praha 1983

 

Romportlová Marta: ČSR a Maďarsko 1918 - 1938, Brno 1986

 

Rychlík Jan, Češi a Slováci ve 20. století, Bratislava 1997

 

Sládek Zdeněk: Malá dohoda 1919 - 1938, Karolinum, Praha 2000

 

Šeba Jan: Rusko a Malá dohoda v politice světové, Praha 1937

 

Šetřilová Jana: Alois Rašín. Dramatický život českého politika, Praha 1997

 

Tomeš Josef: Slovník k politickým dějinám Československa 1918 - 1992, Budka, Praha 1994

 

Vaněk Vladimír: Jan Masaryk, Praha 1994

 

Zeman Zbyněk: Edvard Beneš. Politický životopis, Praha 2000

 

Zweig Stefan: Svět včerejška, Torst, Praha 1994

 

Konec upoutávky