K612 - Ústav dopravních systémů

Fakulta dopravní

Životopis

Publikace

© Hedgehog

Ing. Martin Jacura

Ing. Martin JACURA

 

 

Osobní informace:

q student 4. ročníku doktorského studia ČVUT FD, obor Dopravní systémy a technika

q svobodný

q národnost česká

q občanství ČR

q narozen 05.01.1979 v Hradci Králové

 

Dosažené vzdělání:

q 1985 – 1993  Základní škola Bezručova, Hradec Králové

q 1993 – 1997  Vyšší dopravní akademie Česká Třebová, čtyřletý obor s maturitou

                           Železniční doprava a přeprava, zaměření provozní

q 1997 – 2003  České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní,

                          obor Dopravní infrastruktura v území

 

Odborné zkoušky:

q složené odborné zkoušky ČD, a.s. pro funkci obsluha vlaku (O – 04)

 

Praxe:

q 1997 – 2004    České dráhy, a.s., DSVČ Trutnov hl.n., obsluha vlaku

q 2003 – dosud  ČVUT v Praze Fakulta dopravní, odborný asistent

q 2004 – dosud  ČVUT v Praze Fakulta dopravní, tajemník katedry

q 2005 – dosud  Universita Pardubice DFJP, externí učitel

q 2007 – dosud  ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Manažer pro pedagogickou činnost K612

 

Jazyky a počítače:

q Anglický jazyk – slovem i písmem

q Německý jazyk – slovem i písmem

q počítačové znalosti v rozsahu uživatelském

 

Ostatní:

q 2000 – dosud  člen AS ČVUT FD

q 2001 –  2003  zástupce studentů v Grémiu děkana ČVUT FD

q 2006 – dosud člen komise SZZ, Universita Pardubice DFJP

 

Zájmy:

q železnice, MHD, dopravní problematika, historie, turistika

Publikace

 

n     JACURA, M. :

       Modernizace traťového úseku Praha Vysočany – Lysá nad Labem        

       [Diplomová práce], Praha: ČVUT FD, 2003, 72 str.

n     KUBÁT, Bohumil, VACHTL, Martin, JACURA, Martin, TÝFA, Lukáš.

       Metro a jeho úloha v pražské dopravní síti. Sborník: 7. medzinárodná konferencia  

       o verejnej osobnej doprave, Bratislava, 26. - 27.10.2004. 242 stran.

       ISBN 80-233-0498-4.

n     KOČÁRKOVÁ, Dagmar, SLABÝ, Petr, KOCOUREK, Josef, JACURA, Martin.:

       Základy dopravního inženýrství [skripta], ČVUT v Praze, 2004, 141 stran.

       ISBN 80-01-03022-9

n     KUBÁT, Bohumil, JACURA, Martin, TÝFA, Lukáš, VACHTL, Martin:

       Souhrnný závěr "Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru    

       města Brna zapojeného do regionu" a jejich oponentních posudků

       [Technická zpráva], Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních systémů v  

       území, 2004. 1. 19 s.

n     KUBÁT, Bohumil, JACURA, Martin, TÝFA, Lukáš, VACHTL, Martin:

       Propojení regionálních center ČR veřejnou hromadnou dopravou.

       Sborník: 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave, Bratislava,

       12. - 13.09.2005. 167 stran. ISBN 80-969365-0-6.

n     JACURA, Martin:

       Uspořádání železničních stanic. Poster prezentovaný na 8. medzinárodná

       konferencia o verejnej osobnej doprave, Bratislava, 12. - 13.09.2005, prvotní        

       výstupy z grantu IGS 16002D/05/A

n     Fliegel, Tomáš, JACURA, Martin, KOHOUTEK Petr, TÝFA, Lukáš,

       Železniční tratě a stanice. Cvičení., [skripta], 106 stran, ČVUT Praha 2005,

       ISBN 80-01-03353-8

n     KUBÁT, Bohumil, JACURA, Martin, VACHTL, Martin

       Využití vícesystémové kolejové dopravy (TramTrain) v obslužnosti území.  

       Czech Raildays 2006, seminář Otevřená železnice v zrcadle evropské legislativy

n     JACURA, Martin:

       Analysis and Subsequent Optimalisation Disposition of the Railway Stations

       CTU Reports 2006, ISBN 80-01-03439-9

n     Krčál Jan, Krčálová Lucie, Jacura Martin:

       Konference „Prezentace projektů“, Pražská technika 3/2006, ISSN 1213-5348

n     JACURA Martin, TÝFA Lukáš:

       Nástupiště stanic na regionálních tratích, poster pro veletrh ForArch 2006

n     KUBÁT Bohumil, VACHTL Martin, JACURA Martin:

       TramTrain a jeho uplatnění v regionální dopravě. Sborník: Verejná osobná   

       doprava 2006, Bratislava, 26. – 27.9.2006, 195 stran, ISBN 80-969365-9-X

n     JACURA Martin, TÝFA Lukáš:

       Uspořádání stanic na regionálních tratích, Sborník: Verejná osobná doprava   

       2006, Bratislava, 26. – 27.9.2006, 195 stran, ISBN 80-969365-9-X

n     JACURA Martin, TÝFA Lukáš:

       Opatření k optimalizaci veřejné hromadné dopravy ve vybrané lokalitě v ČR

       Sborník: Verejná osobná doprava 2006, Bratislava, 26. – 27.9.2006, 195 stran,

       ISBN 80-969365-9-X