SciLab
                              - manual SciLabtutorial,     Scilab download,    Lyx download

  Užitečné odkazy
  Modelování a systémy z jiného pohledu (deterministicky)

      -  Torie dynamických systémů: Štecha, Havlena  (FEL)
          http://feldocuments.googlecode.com/svn-history/r191/trunk/4_semestr/y35zrs/ots.pdf

     -   Lineární systémy 2: Melichar  (ZČU)
          http://www.kky.zcu.cz/uploads/courses/ls2/LS2_Ucebni_texty_2011.pdf

    -    Teorie systémů a řízení: Burý, VŠB
         http://homen.vsb.cz/~bur50/TAR07.pdf