Pokročilé statistické metody

Materiály pro studium:


SciLab
                              - manual SciLabtutorial,     Scilab download,    Lyx download


Základní studijní materiály
                               - přípravy na přednášky
(praktické rady a programy)
                               
- text k přednáškám (teorie + aplikace)
                               - základní programy v jazyce Scilab (doprovází teorii)
                               - elementární úlohy (programy k jednotlivým samostatným úlohám)

                                - seznam nejzákladnějších programů ve Scilabu (model, odhad, predikce - .pdf)

Programy k přednáškám:
                                Simulace    Odhad    Predikce    Řízení       Směsi     Filtrace     Hypotézy

Pomocné studijní materiály
                               - požadavky ze statistiky a pravděpodobnosti
Doplňková četba
                                Stochastické systémy (skripta pro magistry)
                                V. Peterka: Bayesian approach
                                I. Nagy: Základy aplikované statistiky

Zkouška    podmínky na zkoušku

Užitečné odkazy
  Modelování a systémy z jiného pohledu (deterministicky)

     -   Lineární systémy 2: Melichar  (ZČU)
          http://www.kky.zcu.cz/uploads/courses/ls2/LS2_Ucebni_texty_2011.pdf

    -    Teorie systémů a řízení: Burý, VŠB
         http://homen.vsb.cz/~bur50/TAR07.pdf