Lineární programování II

 
Předmět Lineární programování II. navazuje na předmět Lineární programování I. ve kterém byly probrány teoretické základy lineárního programování. Tento předmět se zabývá problematikou celočíselného programování (neznámá veličina x může nabývat jen celých čísel) a dále také implementaci úloh jak lineárního, tak i celočíselného programování na počítači v programu Excel.
Poznámka: Pro ty, kdo neabsolvovali Lineární programování I  bude předmět upraven tak, aby měl smysl sám o sobě :-)
 
Osnova předmětu

1.       Lineární a celočíselné programování, ukázky úloh LP

2.      Celočíselné programování IP

3.      Formulace úloh IP

4.      Řešení úlohy IP

5.      Úlohy III - úloha o batohu, výběr z množiny investic

6.      Úlohy IV - Problém obchodního cestujícího

7.      Úlohy V - pokrytí oblastí, kuchařka a recepty, obsazování leteckých tras posádkami

8.      Úlohy VI - rozmístění skladů,  šetření infekčního onemocnění

9.      Úlohy VII - problém poštovních boxů

10.    Úlohy VIII - seřazování

11.     Heuristiky  (ukázky)

12.    Metaheuristiky (ukázky)

 
Programy ke stažení

Semestrální práce     download

Dodatky

Ukohy U2