LABORATOŘ  STOCHASTICKÝCH   SYSTÉMŮ

Stochastické systémy se zabývají modelováním, odhadem parametrů, předpovědí, klasifikací a řízením stochastických soustav. Pro popis soustav a řešení úloh se využívá bayesovská statistika, která veličiny soustavy chápe jako náhodné veličiny a pro jejich popis používá podmíněné hustoty pravděpodobnosti  f(y|x),  kde y  je popisovaná veličina a  x  obsahuje veličiny, které jsou pro popis využity.

Texty ke studiu                           Jak na to  open         Slovník pojmů open        Značení open

úvod      podmíněná hustota pravděpodobnosti, práce s podmíněnými hp -  filtrace      modelování a odhad veličin, které nelze přímo pozorovat a měřit
-  modelování      model je matematickým popisem soustavy,  na jeho základě jsou realizovány další úlohy -  klasifikace      hledání skupin v existujících datech nebo průběžné třídění dat podle určitého příznaku
-  odhadování      odhad parametrů modelu z dat měřených na soustavě přibližuje chování modelu k chování soustavy -  řízení      ovládání soustavy pomocí řídící veličiny tak, aby chování soustavy vyhovělo daným požadavkům
-  předpověď      odhadují se budoucí hodnoty výstupu soustavy, buď jako koncová úloha nebo pro použití modelu v dalších úlohách přílohy         vzorce, případně důkazy, použité v textu

Základní úlohy               Stažení prostředí laboratoře download   a celé laboratoře  download


SIMULACE ODHAD     PŘEDPOVĚĎ FILTRACE   KLASIFIKACE ŘÍZENÍ    
 -  modely
 -  generování dat
 -  spojitý model
 -  diskrétní model
 -  odhad výstupu
 -  předpověď výstupu
 -  kalmanův filtr
 -  rozšířený KF
 -  KF + odhad                           parametrů
 -  shlukování dat
 -  třídění dat
 -  optimální řízení
 -  adaptivní řízení
ODHAD SMĚSI
NORMÁLNÍCH  KOMPONENT

ODHAD SMĚSI
KATEGORICKÝCH  KOMPONENT
ODHAD SMĚSI
STAVOVÝCH  KOMPONENT
 - odhad statické směsi
 - odhad dynamické směsi
 - predikce s modelem směsi
 - logistická regrese
 - odhad s kategorickými komponentami
 - odhad se stavovými komponentami
 - odhad se smíšenými daty
  

Pokročilé úlohy

INICIALIZACE ODHADU

ODHAD SMĚSI ROVNOMĚRNÝCH  KOMPONENT

ODHAD SMĚSI PRO NEZÁPORNÁ DATA


ODHAD SMĚSI SE SMÍŠENÝMI DATY

ODHAD SMĚSI S DATOVĚ ZÁVISLÝM  UKAZOVÁTKEM

ODHAD HIERARCHICKÉ SMĚSI


Další

ITERATIVNÍ ODHAD SMĚSI

LOGISTICKÁ REGRESE JAKO SMĚS