Ale moudrost, kde se najde? (Job 28,12)

Pavel Provinský

Ústav aplikované matematiky
Fakulta dopravní ČVUT
Na Florenci 25
110 00 Praha 1

Tel.: 604 784 597