České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování (K612)

č. dv. A431 (stará budova), Horská 3, Praha 2 – Nové Město

korespondenční adresa: Konviktská 20, 110 00  Praha 1 – Staré Město

tel.: 224 355 090, e-mail: tyfal@fd.cvut.cz