České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Ústav logistiky a managementu dopravy (K617), č. dv. (stará budova) A261b, tel.: 224 359 155

Ústav dopravních systémů (K612), č. dv. (stará budova) A431, tel.: 224 355 090

Horská 3, Praha 2 – Nové Město, e-mail: tyfa@fd.cvut.cz

konzultační hodiny: viz inf. systém KONZULTACE