Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.

Foto_PIX Vzdělání:
1998 - 2002 doktorské studium na FSI ČVUT, obor matematické-fyzikální inženýrství
1991 - 1996 studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor učitelství matematiky a deskriptivní geometrie

Profesionální dráha:
1996 - dosud odborná asistentka na katedře aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze
2005 - 2010 odborná asistentka na Katedře didaktiky matematiky MFF UK

Zájmy:sjezdové lyžování, bruslení, cykloturistika, papoušíci
Výzkumné aktivity: kinematika, počítačová grafika, využití CAS ve výuce

Výuka na FD ČVUT: Geometrie , Teorie hromadné obsluhy ,Queueing Theory (EN)

Výuka na 7. ZŠ Kladno: kroužek progamování ve Scratchi Naprogramuj kočku

Výuka na MFF UK : Projektivní geometrie I, Geometrie pro Počítačovou grafiku, Počítačová geometrie

Kontakt: voracova@fd.cvut.cz


Vybrané publikace: