Rhinoceros :: MFF ::

software geometrického modelování    

Rhinoceros


Stručný popis software:


Rhino dokáže vytvářet, editovat, analyzovat, dokumentovat, renderovat, animovat a převádět NURBS křivky, plochy a tělesa bez omezení složitosti, stupně nebo velikosti. Rhino také podporuje polygonové sítě a mraky bodů. Rhino nabízí:
  • Neomezené 3D modelování volného tvaru. Nástroje, které naleznete pouze v produktech s 20 až 50 krát vyšší cenou. Přesné modelování jakéhokoliv představitelného tvaru.
  • Extrémní přesnost. Návrh, výroba prototypů, inženýring, analýza, dokumentace a výroba čehokoliv bez ohledu na velikost.
  • Neomezené úpravy. Upravujte volně bez ohledu na to, jak jste k tvaru dospěli nebo jak chcete pokračovat dále.
  • 2D kreslení, anotace a ilustrace. Navíc můžete rozvinout 3D plochy do roviny pro řezání laserem, plasmou nebo vodním paprskem.
  • Kompatibilita. Vyměňujte soubory s dalšími aplikacemi pro design, kreslení, CAM, inženýring, analýzu, renderování, animaci a ilustraci.
  • Přímé spojení. Podpora široké palety 3D digitalizačních ramen, 3D skenerů a 3D tiskáren.
  • Přizpůsobení. Snadno ovladatelné nástroje vám umožní přizpůsobit Rhino zvláštním potřebám.


Přednášející:   Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.  i   

Software Rhinoceros je využíván v předmětech:   Počítačová geometrie I,II (NDGE022, NDGE023)  i ,   Aplikace počítačů ve výuce geometrie II (NUMVO61)   
2007 :: made by Šárka