Projektivní geometrie I

Pascalova přímka
 1. Afinní a projektivní rovina
 2. Projektivní rozšíření reálné afinní roviny
 3. Perspektivní a projektivní zobrazení
 4. Involuce
 5. Projektivní definice kuželoseček
 6. Jednoparametrické útvary kvadratické
 7. Involuce na kuželosečce
 8. Polární vlastnosti kuželoseček
 9. Lineární soustavy kuželoseček
 10. Konstrukce kuželoseček v projektivním rozšíření afinní roviny
 11. Ohniskové vlastnosti kuželoseček
 12. Elementární konstrukce kuželoseček

  Doporučená literatura
  * Duální pojem, duální věta