Automatizace a měření

3+3, letní semestr
zápočet, zkouška


Část Měření (Ing. Jan Zelenka)

Přednášky

Přednášky z měření jsou k dispozici ke stažení.


Část Automatizace, robotika, simulace (doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský)

Materiály z přednášek a cvičení

Materiály z problematiky přednášené doc. Brandejským jsou k dispozici v týmu předmětu v MS Teams.


Část Programování (Vít Fábera)

K výuce jsou využity materiály k předmětům Programování 1 a Programování 2. Základy programování si můžete zopakovat na stránkách předmětu Programování, který je vyučován v LS 1. ročníku.

Výukové materiály na téma struktury v jazyce C jsou ve cvičení 4 předmětu Programovací jazyk C++.

Prezentace na téma Úvod do objektově orientovaného programování.

Implementace bodů v rovině pomocí struktur:  bodyrov.cbpbodyrov.c
Implementace bodů v rovině objektově:  bodyobjekt.cbpbodyobjekt.cpp

Konečné automaty

Prezentace o konečných automatech je k dispozici ke stažení.

Zadání/řešení příkladů z prezentace:

Program pro čtení parametrů příkazové řádky    vypocet.cbp, vypocet.c
 
Dělitelnost třemi delitelnost3_zadani.pdf
delitelnost3_reseni.pdf
 
Řízení dobíjení baterií    baterie_zadani.pdf
baterie_reseni.pdf
 
Příklady pro Arduino    prezentace: priklady_Arduino.pptx
  kódy: cerpani_vody.ino, dobijeni.ino, teplota.ino


Laboratorní cvičení

Rozdělení do měřicích skupin

Zadání laboratorních úloh


Požadavky ke zkoušce a zápočtu

Požadavky jsou k dispozici ke stažení. Zápočet získáte za odevzdané protokoly z laboratorních cvičení.