Calculus 1

Kód předmětu:
11CAL1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
2 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
22 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
čeština PIL Profesionální pilot - 3708R030
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Cvičení:
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
Ing. Bohumil Kovář, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Ing. Tomáš Třasák, Ph.D.
Ing. Krzysztof Paweł Urbaniec
Ing. Miroslav Vaniš
RNDr. Olga Vraštilová
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Kombinovaná
forma studia:
Mgr. Romana Zibnerová
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
limita posloupnosti, funkce, zobrazení, diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné, diferenciální počet funkce více reálných proměnných
Anotace:
Posloupnost reálných čísel a její limita. Základní vlastnosti zobrazení. Funkce jedné reálné proměnné, její limita a derivace. Geometrické vlastnosti n-rozměrného Euklidova prostoru a kartézský systém souřadnic. Geometrický význam diferenciálu funkce více reálných proměnných, diferenciální počet funkcí více reálných proměnných.
Cíle:
Seznámit posluchače se základními myšlenkami a metodami diferenciálního počtu a jeho použití při řešení problémů, s nimiž se setkají při dalším studiu.