Geometrie

Kód předmětu:
11GIE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
čeština PIL Profesionální pilot - 3708R030
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
roh  Cvičení:
Mgr. Oldřich Hykš
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Mgr. Pavel Provinský
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Zobrazovací metody, topografické plochy, kinematika, křivka, parametrizace, oblouk, křivosti křivky, šroubovice, klotoida.
Anotace:
Základní zobrazovací metody - kótované a kosoúhlé promítání, Mongeova projekce a lineární perspektiva. Topografické plochy. Kinematika - invarianty pohybu v rovině, křivka jako trajektorie pohybu, výpočet okamžité rychlosti a zrychlení. Parametrizace křivek a ploch, výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací v silniční a železniční dopravě.
Cíle:
Osvojení základů zobrazovacích metod. Parametrizace křivek a ploch, výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací.