Funkce komplexní proměnné

Kód předmětu:
11Y2FX
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
komplexní funkce a její derivace, komplexní proměnné, Cauchy-Riemannovy podmínky, holomorfní funkce, mocninná řada, integrál komplexní funkce, Cauchyova věta, izolované singulární body, Laurentova řada, reziduová věta, Laplaceova transformace
Anotace:
Derivace komplexní funkce komplexní proměnné, holomorfní funkce, mocninné řady v komplexním oboru, integrál funkce komplexní proměnné, Cauchyova věta, Taylorova a Laurentova řada funkce komplexní proměnné, reziduum funkce a reziduová věta, meromorfní funkce, matematické základy Laplaceovy a Z-transformace.
Cíle:
Seznámit posluchače se základními myšlenkami a některými aplikacemi matematické analýzy komplexní funkce komplexní proměnné.