Infrastruktura kolejové dopravy

Kód předmětu:
12IKOD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Ondřej Trešl
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
geometrické parametry koleje, konstrukce koleje, bezstyková kolej, pevná jízdní dráha, železniční stanice a uzly, vlakotramvaje, terminál veřejné dopravy, interoperabilita, vlečka
Anotace:
Nevyrovnané příčné zrychlení, parametry přechodnic a vzestupnic, oblouky bez mezipřímé, změna osové vzdálenosti kolejí. Podrobná konstrukce koleje železničních tratí, tratí metra a tramvají. Teorie bezstykové koleje. Návrh železničního spodku, pevná jízdní dráha. Vlakotramvaje. Interoperabilita. Protihluková opatření. Racionalizace železničních tratí, řešení kolejišť dopraven, výpravních budov a přednádraží. Vlečky, terminály kombinované dopravy.
Cíle:
Prohloubení znalostí v oblasti navrhování konstrukcí a geometrických parametrů kolejí a tratí železničních, tramvajových a metra a navrhování železničních stanic. Zaměření na úpravy stávajících tratí a stanic. Opatření pro zvýšení atraktivity kolejové dopravy pro osobní i nákladní přepravu. Eliminace negativních vlivů na životní prostředí.