Kolejová doprava

Kód předmětu:
12KOD
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Jazyk | obor:
čeština, angličtina D Dopravní systémy a technika - 3708V009
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Anotace:
Vedení tratí kolejové dopravy v sídlech a regionech (železnice, tramvaj, metro). Konstrukční a geometrické uspořádání koleje. Teorie konstrukce koleje (spodek, svršek), budování a údržba koleje. Železniční provoz a stanice. Provoz tramvajové dopravy a metra.