Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů

Kód předmětu:
12NAP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Marek Blaščík
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
silniční most, silniční tunel, technologie výstavby a provádění, bezpečnost, analýza rizik, provozování
Anotace:
Historie a současnost výstavby mostů a tunelů, technologické systémy v tunelu a jejich navrhování, dopravní a bezpečnostní systém, analýza rizik, provozování mostů a tunelů, životnost zařízení.
Cíle:
Seznámení posluchače s navrhováním a provozováním mostů a tunelů na pozemních komunikacích.
www stránky předmětu
http://k612.fd.cvut.cz/predmety/12NAP/