Silnice, dálnice a křižovatky

Kód předmětu:
12SDK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
roh  Cvičení:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Ing. Jan Gallia
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
projektování silnic a dálnic, životní prostředí, úrovňové křižovatky, mimoúrovňové křižovatky, objekty na pozemních komunikacích
Anotace:
Síť silnic a dálnic, dopravní výkon. Druhy směrových oblouků. Točky. Délky rozhledu pro zastavení a pro předjíždění. Úrovně kvality dopravy. Projekční prvky křižovatek. Úrovňové křižovatky. Okružní křižovatky. Mimoúrovňové křižovatky. Zvláštní typy křižovatek. Kapacita křižovatek. Konstrukce vozovek pozemních komunikací. Objekty na pozemních komunikacích. Hodnocení variant tras pozemních komunikací a jejich prostorového působení.
Cíle:
Získání hlubších znalostí v oblasti projektování silnic a dálnic a úrovňových i mimoúrovňových křižovatek se zřetelem na složitější projekční postupy a aspekty životního prostředí.
www stránky předmětu
http://k612.fd.cvut.cz/predmety/12SDK/