Základy dopravního inženýrství

Kód předmětu:
12ZYDI
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
čeština PIL Profesionální pilot - 3708R030
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Daniel Dudík
Ing. Markéta Habalová
Ing. Jana Jíšová
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
doprava v území, územní plánování, dopravní inženýrství, dopravní průzkumy, pozemní komunikace, městská hromadná doprava, prognóza dopravy, doprava a životní prostředí, bezpečnost dopravy
Anotace:
Role dopravy v územním plánování. Základní pojmy dopravního inženýrství. Dopravní průzkumy a prognóza dopravy. Úvod do problematiky pozemních komunikací, městské hromadné dopravy. Negativní dopady dopravy na životní prostředí a bezpečnost.
Cíle:
Seznámení s jednotlivými druhy dopravy a se zásadami navrhování dopravních staveb. Úvod do územního plánování. Negativní vlivy dopravy.