Algoritmizace a datové struktury

Kód předmětu:
14AS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština společná část studia
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D.
Ing. Libor Žídek
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
algoritmus, vývojový diagram, datové struktury
Anotace:
Studenti budou seznámeni s vybranými základními a odvozenými datovými strukturami, s algoritmy, jejich vlastnostmi a postupem jejich návrhu. Studenti budou analyzovat úlohy, navrhnou teoretické řešení dané úlohy a výsledný algoritmus zapíší pomocí vývojových diagramů, procvičí se ve čtení algoritmů zapsaných pomocí vývojového diagramu a využijí základy Booleovy algebry při sestavování podmínek pro algoritmy.
Cíle:
Přehled datových struktur, návrh algoritmů pro řešení vybraných problémů a jejich zápis pomocí vývojových diagramů, procvičování logického myšlení a teoretická příprava pro programování.