Dopravní simulace

Kód předmětu:
14DSIM
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Ing. Lucie Krčálová
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
dopravní inženýrství, dopravní mikrosimulace, tvorba dopravních modelů
Anotace:
Základní přehled dopravních mikrosimulačních modelů. Seznámení s programovým rozhraním aplikace. Zpracování projektu mikrosimulačního modelu v intravilánu - vytvoření dopravní sítě, kapacitní posouzení úrovňových křižovatek, světelná koordinace křižovatek, vytvoření sítě MHD, parkovacích stání, pěších a cyklistických stezek.
Cíle:
Vytváření vlastních mikroskopických dopravních modelů a simulace multimodálních dopravních proudů.