Informační systémy

Kód předmětu:
14ISYS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština LED Letecká doprava - 3708R031
čeština MED Management a ekonomika dopravy a telekomunikací - 3707R002
čeština PIL Profesionální pilot - 3708R030
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Ing. Lukáš Svoboda
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Lukáš Svoboda
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
údaj, informace, soustava, systém, technologie, jazyk, řízení
Anotace:
Nejmodernější nástroje ovládání objektů (řízení a projektování), včetně problémů, které jsou s použitím těchto nástrojů spojeny, teorie informace a znalostí, znalostní systémy, metodologie budování IS, transakční systémy, teorie počítačových sítí, sémantické weby a citlivostní analýza.
Cíle:
Získat znalosti v oblasti projektování a řízení projektů a relevatních nástrojů těchto činností, teorie informace a znalostí, znalostní a expertní systémy, metodologie budování IS, transakční systémy, teorie počítačových sítí, sémantické weby a citlivostní analýza.