Konstruování s podporou počítačů

Kód předmětu:
14KSP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština společná část studia
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
Ing. Martin Brumovský
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.
Ing. Lukáš Svoboda
Ing. Jan Zelenka
Ing. Libor Žídek
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Libor Žídek
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
CAx, CAD, AutoCAD, vytváření projektů, kótování, 2D modelování
Anotace:
Vymezení pojmu "Systémy CAD". Úloha CAD v systémovém modelu projektování. Současné systémy CAD na našem trhu. Vytváření projektů, základní obecná pravidla práce v grafických aplikacích a CA systémech. Souřadné systémy, základní dovednosti v prostředí CAD (základy konstruování, kótování, význam a možnosti modifikací, uživatelská prostředí, možnosti projekcí, profily v prostředí AutoCAD, výkresy s rastrovými podklady).
Cíle:
Znalosti pojmů CAx systémů + základní praktické dovednosti v CAx systémech v prostředí 2D.