Programování

Kód předmětu:
14PRG
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D.
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Lucie Krčálová
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Ing. Jakub Řada
Ing. Ondřej Smíšek
Ing. Lukáš Svoboda
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
Ing. Jan Zelenka
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Ondřej Smíšek
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
algoritmus, algoritmizace, programování, programovací jazyk C
Anotace:
Algoritmizace úloh, metody strukturovaného programování a filozofie vyšších programovacích jazyků, základy programovacího jazyka C (datové typy, proměnné, řídicí struktury, pole, funkce), programovací techniky, složitost algoritmu.
Cíle:
Získání znalostí metod strukturovaného programování a algoritmizace úloh a jejich využití při programování v jazyku C.