Programování

Kód předmětu:
14PRG
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D.
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Ondřej Smíšek
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Ondřej Smíšek
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
algoritmus, algoritmizace, programování, programovací jazyk C
Anotace:
Algoritmizace úloh, metody strukturovaného programování a filozofie vyšších programovacích jazyků, základy programovacího jazyka C (datové typy, proměnné, řídicí struktury, pole, funkce), programovací techniky, složitost algoritmu.
Cíle:
Získání znalostí metod strukturovaného programování a algoritmizace úloh a jejich využití při programování v jazyku C.