Webdesign s webovými standardy 2

Kód předmětu:
14WS2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština LED Letecká doprava - 3708R031
čeština MED Management a ekonomika dopravy a telekomunikací - 3707R002
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Ondřej Smíšek
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
webdesign, css, kaskádové styly, xhtml, seo
Anotace:
Pokročilé techniky CSS. Více úrovňové menu. SEO - optimalizace pro vyhledávače. Webové technologie: JavaScript, Flash, PHP, AJAX. AccessKey, Favicon, rollovery, lightboxy. Použití API pro mapy či vyhledávání. Audit a statistika stránek. Použití užitečných skriptů. Systémy pro správu obsahu.
Cíle:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti tvorby přístupných webových stránek podle standardů. Možnosti rozšíření stránek o další technologie či služby. Analýza stránek z hlediska vyhledávačů.