Animace a vizualizace

Kód předmětu:
14Y1AV
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Lukáš Svoboda
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
3D, vizualizace, modelování, animace, rendering, textury, 3D scéna, vizualní prezentace
Anotace:
Seznámení s 3D modelováním. Nejjednodušší 3D primitiva a jejich základní modifikační a transformační funkce. Vytváření 3D scény. Transformace 3D primitiv, slučování primitiv na složitější celky. Popsání ploch a práce s nimi. Použití materiálových editorů a práce s texturami. Osvětlení scény, nastavení světelných a materiálových parametrů. Možnosti snímání scény a použití kamer. Rendering a vytváření animací.
Cíle:
Seznámení s praktickými možnostmi 3D modelování. Jeho praktické použití pro vizualizace s přihlédnutím k vizualizacím v dopravním stavitelství, dopravním designu a dopravním modelování. Propojování různých SW nástrojů a jejich možnosti pro optimalizaci práce a výsledku až po finální krok - vytvoření výstupního snímku nebo videa.