Tvorba interaktivních internetových aplikací

Kód předmětu:
14Y1TI
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
PHP, skriptovací jazyk, programování, dynamické stránky, SQL
Anotace:
Možnosti skriptovacího jazyka PHP. Syntaxe, vlastnosti a funkce jazyka. Rozbor hotových skriptů a ukázky řešení. Vlastní aplikace psaná v PHP na určené téma.
Cíle:
Získání znalostí syntaxe, funkcí a vlastností skriptovacího jazyka PHP pro tvorbu dynamických internetových aplikací. Tvorba vlastní aplikace psané v PHP.