Základy parametrického a adaptivního modelování

Kód předmětu:
14Y1ZM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.
Ing. Lukáš Svoboda
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
Inventor, parametrický model, adaptivní model, geometrická vazba, parametrická vazba, animace.
Anotace:
Základní práce při tvorbě a modelování výrobků a součástí. Technika tvorby náčrtů, geometrické vazby, parametrické kóty, tvorba adaptivních modelů z 2D náčrtů. Import a export z a do dalších systémů. Základy tvorby sestav.
Cíle:
Základní techniky tvorby parametrických modelů, jednoduché sestavy, úvod do animací a kinematických sestav.