Jazyk - angličtina

Kód předmětu:
15JAA
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
povinný
Jazyk | obor:
čeština, angličtina D Dopravní systémy a technika - 3708V009
čeština, angličtina P Provoz a řízení letecké dopravy - 3708V017
čeština, angličtina T Technologie a management v dopravě a telekomunikacích - 3708V024
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Anotace:
Dvousemestrální výuka odborného jazyka různých odvětví inženýrství. Procvičování lexikálně-gramatického aspektu jazykové struktury s důrazem na rozšiřování slovní zásoby, frazeologie a terminologie. Učebnice Cambridge English for Engineering - poslech a procvičování odborné komunikace v oblasti inženýrské praxe. Jazyková úroveň pokročilá. Studium uzavřeno seminární prací a zkouškou.