Jazyk - němčina

Kód předmětu:
15JAN
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
povinný
Jazyk | obor:
čeština, angličtina D Dopravní systémy a technika - 3708V009
čeština, angličtina T Technologie a management v dopravě a telekomunikacích - 3708V024
Zakončení:
zápočet (z)
Garant předmětu:
Mgr. Alexej Kusák
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Anotace:
Výuka probíhá formou konzultací po dobu dvou semestrů. Předpokladem získání zápočtu je písemná informace o disertační práci, zvládnutí základní mluvnice a odborné slovní zásoby potřebné pro prezentaci vlastní práce v oboru a četbu odborných textů.
www stránky předmětu
http://www.fd.cvut.cz/personal/kusak/