Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 1

Kód předmětu:
15JCZ1
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
čeština LA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
čeština PL Provoz a řízení letecké dopravy - 3708T017
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
PhDr. Markéta Vojanová
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
úvodní kurz, komunikace, reálie, gramatika, mluvní projev, jazyková laboratoř
Anotace:
Základní jazykové struktury češtiny, běžné komunikační situace, studium, práce, volný čas, sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámení se základy českého jazyka, získání orientace v českém prostředí, osvojení běžných konverzačních obratů, komunikace ve vysokoškolském prostředí a úvod do reálií společenského života.