Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 4

Kód předmětu:
15JCZ4
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
čeština LA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
čeština PL Provoz a řízení letecké dopravy - 3708T017
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
Mgr. Irena Veselková
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
komunikace, reálie, gramatika, mluvní projev, jazyková laboratoř, odborná terminologie
Anotace:
Výuka jazykových jevů s ohledem na jazykovou úroveň příslušné skupiny. Nácvik poslechu a ústního projevu. Základy odborné terminologie.
Cíle:
Rozvíjení získaných znalostí, konverzační témata s praktickým zaměřením, četba krátkých textů s ohledem na potřeby studentů a zaměření studia.