Jazyk - španělština 1

Kód předmětu:
15JIS1
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina IS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
gramatické struktury, komunikativní dovednosti, písemný a ústní projev, odborný text, lexikální jednotka, terminologie
Anotace:
Základní jazykové struktury, běžné komunikační situace, studium, práce, volný čas, sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev, v pokročilých skupinách odborné texty podle zaměření.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámení se základy jazyka, u pokročilých skupin rozšíření vstupních znalostí s ohledem na praktické použití a četbu odborných textů.