Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Kód předmětu:
15W1BO
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Petr Musil
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
doprava, pracoviště, ochrana zdraví, podpora zdraví, bezpečnost práce, riziko, pracovní úraz, choroba z povolání, dobrá praxe, zdravotní ochrana hranic
Anotace:
Základní legislativa, vymezení pojmů, rizika a možná poškození zdraví, pracovní podmínky a ochrana zdraví zejména v dopravě. Programy na ochranu zdraví a zdravotní zajištění na služebních cestách doma i v zahraničí, statistika, praxe.
Cíle:
Znalost základních požadavků na ochranu zdraví v dopravě a posuzování zdravotních rizik. Schopnost hodnocení úrovně ochrany a podpory zdraví na pracovištích v dopravě.