Hygiena práce a ergonomie v dopravě

Kód předmětu:
15W1HE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Petr Musil
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
doprava, hygiena práce, pracovní prostředí, pracovní podmínky, ergonomie, systém člověk - stroj - prostředí, legislativa
Anotace:
Základní poznatky vědních oborů hygiena práce a ergonomie a jejich aplikace v dopravě. Faktory pracovního prostředí a vliv těchto faktorů na zdraví pracujících. Vytváření a ochrana pracovních podmínek nepoškozujících veřejné zdraví. Vzájemné vazby člověk-stroj-prostředí. Přizpůsobení techniky možnostem a schopnostem člověka. Příklady z praxe v dopravě, související legislativa.
Cíle:
Naučit studenty, jak techniku co nejvíce přizpůsobit možnostem a schopnostem člověka. Rychlá orientace v dané problematice v praxi. Aplikace znalostí z vědních oborů hygiena práce a ergonomie v praxi v dopravě.