Manažerská sociologie

Kód předmětu:
15W2MS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
PhDr. Stanislava Holíková
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
sociologie podniku, chování lidí v podniku, manažer, styly řízení, týmová práce
Anotace:
Sociologický přístup k podniku, vysvětlení organizačního a řídícího systému organizace se zaměřením na postavení lidí a jejich vzájemnou komunikaci. Základní poznatky o podnikové kultuře; sociální systém firmy. Postavení člověka v oblasti práce v podmínkách tržní ekonomiky. Vedení lidí ve firmě - pracovní skupiny, adaptace, konflikty, systém pozic a rolí v organizaci.
Cíle:
Znalost principů sociálních procesů v podniku. Chování pracovníků, vedení, řešení problémů a konfliktů, práce ve skupině a v týmu.