Ochrana zdraví v dopravě a EU

Kód předmětu:
15W2OZ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Petr Musil
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Evropská unie, ochrana zdraví, legislativa, historický vývoj.
Anotace:
Ochrana zdraví v dopravě v ČR v minulosti a přítomnosti. Srovnání situace před a po roce 1989. Současná legislativa, výhledy do budoucnosti. Harmonizace legislativy s ostatními státy EU. Základní principy ochrany a podpory zdraví ve vybraných zemích EU.
Cíle:
Znalost problematiky ochrany zdraví v ČR a EU.