Stylistika a rétorika

Kód předmětu:
15W2SR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
PhDr. Stanislava Holíková
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
rétorika, řeč, hlas, kultivovanost, styl
Anotace:
Základní dovednosti mluveného a psaného projevu jako součást mezilidské komunikace. Získání základních znalostí o komunikaci, technikách řeči a formách mluveného i psaného projevu. Výchova hlasu a řeči; volba jazykových prostředků. Sémantická, syntaktická a pragmatická stránka jazyka. Kreativní myšlení v mluvě a psaném projevu. Praktická část - pěstování řečnických dovedností.
Cíle:
Nabytí základních teoretických znalostí a praktických dovedností ve stylistice a rétorice. Příprava na prezentaci odborných obsahů (referát, diskusní příspěvek, diplomová práce, článek, rezumé, panelová diskuse apod.).