Technik v současné společnosti

Kód předmětu:
15W2TS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Mgr. Jan Feit
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
technika, náboženství, filozofie, etika, etiketa a estetika, rasismus, politika, doprava a globalizace, reklama a média, životní prostředí
Anotace:
Proč si v místnosti sundat klobouk a otevřít dámě dveře? Existují jednoduchá řešení? Objevujeme Ameriku nebo už tu všechno bylo? Věda versus víra. Potřebujeme vědět nebo stačí zapnout počítač? Musí to být pravda - je to na internetu a psali to v novinách! K čemu jsou památky, když jenom chátrají? Zájem o věci veřejné - přežitek z minulosti?
Cíle:
Absolvování tohoto předmětu by mělo napomoci rozšíření obzoru techniku studujících a technicky uvažujícich studentů i o jiné dimenze, narušit streotypy přemýšlení o okolním světě a obohatit jejich schopnost orientace v něm.