Francouzské reálie a doprava

Kód předmětu:
15Y1FD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Irena Veselková
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Francie, geografie, doprava, francouzská společnost a kultura
Anotace:
Geografie Francie a její dopravní síť. Paříž, její památky, městská hromadná doprava. Silniční doprava, dálnice, železniční doprava a TGV, letecká doprava, odborná dopravní terminologie. Francouzská společnost a kultura. Aktuální politický systém. Vzdělávací systém, studium ve Francii. Vybraní autoři francouzské literatury. Francouzská gastronomie.
Cíle:
Rozšíření všeobecně-kulturních znalostí o Francii, získání základních znalostí z oblasti dopravy v mezinárodním kontextu a prohloubení jazykových znalostí.