Historie městské hromadné dopravy

Kód předmětu:
15Y1HD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Milan Dont, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Historie, městská doprava, MHD, dráha, autobus, trolejbus, tramvaj.
Anotace:
Vývoj městské (veřejné) dopravy ve světě, vývoj tramvají a související dopravní techniky - trolejbusů, autobusů a související rozvoj dopravních sítí ve světě. Současné trendy (integrované dopravní systémy, ...) a vývoj tarifních a odbavovacích systémů. Podrobněji vývoj městské dopravy v Praze a v Brně, rozvoj tramvajových provozů v Čechách a na Slovensku.
Cíle:
Pochopení vývoje městské hromadné dopravy osob v ČR i ve světě - vývoje dopravních systémů, dopravních prostředků a souvisejících technických zařízení, rozvoj dopravy na území Česka a Slovenska. Seznámení se sbírkami muzea MHD v Praze Střešovicích.