Němčina v ekonomice a ve společnosti

Kód předmětu:
15Y1NE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Alexej Kusák
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
společnost, ekonomika, média, německý jazyk, lexikální pole, komunikace
Anotace:
Aktuální ekonomická a společenská problematika německy mluvících zemí a EU. Četba a poslech textů. Lexikální, gramatická a obsahová analýza textů. Diskuse na vybraná témata.
Cíle:
Rozšíření jazykových znalostí (především v oblasti lexikální a schopnosti vedení dialogu). Seznámení s ekonomickými a společenskými strukturami a s jejich proměnami (s důrazem na německy mluvící země). Vyhledávání informací a jejich prezentace v německém jazyce.