Západ a Východ: Cesta ke studené válce

Kód předmětu:
15Y1ZV
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Marie Michlová
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
dějiny; Evropa; Amerika; Rusko; světové hospodářství
Anotace:
Historický úvod, vývoj "Západu" a "Východu" od 15. století. Důraz na období 1850 - 1950. Milníky a souvislosti mezinárodních vztahů na konci 19. a počátkem 20. století. Revoluce, jejich příčiny a důsledky. Vědecko-technologický pokrok, jeho předpoklady a důsledky. Ekonomický a hospodářský vývoj, příčiny a důsledky. Proměny společnosti. Diskuze o klíčových problémech a pramenech.
Cíle:
Doplnění znalostí o moderních dějinách, zejména dějinách mezinárodních vztahů, vědy, techniky a ekonomiky. Lepší chápání a orientace (nejen) v současné globální politice. Zasazení českých moderních dějin do širšího dějinného rámce.