Job Hunting in English

Kód předmětu:
15Y2JH
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Lenka Monková
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Výběrové řízení, přijímací pohovor, profesní životopis, průvodní dopis, assessment centra, komunikační a prezentační dovednosti, vyjednávání pracovních podmínek.
Anotace:
Předmět obsahuje praktického průvodce pro hledání práce v angličtině. Zahrnuje nácvik dovedností potřebných pro jednotlivé fáze výběrového řízení a mapuje celý proces a specifika hledání práce v anglickém jazyce. Student se seznámí se slovní zásobou potřebnou pro úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru v anglickém jazyce.
Cíle:
Seznámit studenty se specifiky přijímajího řízení, hledání práce a pohovoru v anglickém jazyce, umožnit jim praktický nácvik dovedností potřebných pro psaní průvodního dopisu, sestavení CV a vyzkoušení si přijímací pohovoru v angličtině.