Odborná francouzština pro dopravu a telekomunikace

Kód předmětu:
15Y2OF
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Irena Veselková
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Doprava, telekomunikace, projekt, prezentace.
Anotace:
Ve výuce si studenti osvojí základní odbornou terminologii z oblasti dopravy (MHD, železniční, letecká, silniční, lodní doprava) a telekomunikací. Zvláštní důraz bude kladen na samostatný mluvený a psaný projev.
Cíle:
Cílem předmětu je rozšíření odborných jazykových znalostí studentů z oblasti dopravy a telekomunikací. Podpora spolupráce partnerských technických univerzit formou výměny studentů v rámci studijních programů.