Praktická španělština pro dopravu

Kód předmětu:
15Y2PD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
španělština, komunikace, formální projev, kultura
Anotace:
Prohloubení komunikačních dovedností, nácvik korektního písemného projevu, seznámení se základním odborným lexikem a specifickými kulturními odlišnostmi španělsky mluvících zemí. Dopravní terminologie.
Cíle:
Uplatnění studentů v mezinárodní technické a komerční praxi, mobilita do španělsky mluvících zemí a navázání profesních kontaktů se španělskými partnery a institucemi.